KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Cele Stowarzyszenie

Klub 500 – Łódź jest autonomicznym, dobrowolnym  Stowarzyszeniem skupiającym Prezesów i Dyrektorów Firm i Instytucji mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Jako cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:

  •  prowadzenie działalności na rzecz rozwoju regionu,
  •  integracja przedstawicieli środowisk gospodarczych regionu łódzkiego,
  •  wspieranie działań pomagających szefom firm w kierowaniu przedsiębiorstwami.

Przyjęte cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wymianę doświadczeń, organizację spotkań z przedstawicielami życia gospodarczego, polityki, samorządów, a także przedstawicielami nauki. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje promowanie podmiotów gospodarczych i ich właścicieli oraz prezesów uzyskujacych najlepsze wyniki, a także działajacych zgodnie z zasadami „Fair play”.

Przynależność do Klubu jest wyróżnikiem i swoistą rekomendacją w świecie biznesu.
 

Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.