KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Kontakt

STOWARZYSZENIE KLUB 500 – ŁÓDŹ
Pałacyk Wydziału ZiIP Politechniki Łódzkiej, pokój nr 53
ul. Piotrkowska 266
90-361 Łódź
NIP: 726-17-78-819

Sekretariat:
sekretariat@klub500lodz.pl

  

Konto: Santander Bank Polska 15 Oddział w Łodzi
Nr rachunku: 29 1500 1038 1210 3001 5414 0000
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.