KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Kontakt

STOWARZYSZENIE KLUB 500 – ŁÓDŹ
Budynek Wydiału OiZ Politechniki Łódzkiej, pokój nr 4.11
ul. Wólczańska 221
90-005 Łódź
NIP: 726-17-78-819

Adres do korespondencji:
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź


Sekretariat:
sekretariat@klub500lodz.pl


Konto: Santander Bank Polska II Oddział w Łodzi
Nr rachunku: 29 1500 1038 1210 3001 5414 0000

Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.