KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

RODO

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest:
"KLUB 500” – Stowarzyszenie Klub 500-Łódź, ul. Piotrkowska 266, 90-361 Łódź, dalej także jako „Klub 500”,
 email: sekretariat@klub500lodz.pl

2. Klub 500 przetwarza Państwa dane dla celów niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź, związanych z Państwa członkostwem w Klubie 500, w tym:
•    w celu komunikowania się z Państwem na temat organizowanych przez Klub 500 spotkań, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    w celu informowania Państwa  o wydarzeniach , konferencjach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub 500 i współpracujące z nami organizacje, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub udzielonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
•    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia uczestnictwa w Stowarzyszeniu Klub 500 - Łódź .

4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
- mailowo na adres: sekretariat@klub500lodz.pl .

5.Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych:
c) prawo do usunięcia danych osobowych:
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e) prawo do przenoszenia danych:
f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:
- mailowo na adres: sekretariat@klub500lodz.pl

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnione osoby w klubie i upoważnione osoby/ podmioty działające na zlecenie i w imieniu Klubu 500.

7.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza współpraca. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe na okres, który pozwoli nam: prowadzić naszą dokumentację biznesową dla celów analizy/audytu; spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia prawne; zająć się ewentualnymi skargami. Dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.

8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prezes Stowarzyszenia Klub 500-Łódź
Sylwester J.Szymalak
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.