KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zarząd

Zarząd
 
Prezes: Sylwester J. Szymalak
Wiceprezes: Bożena Ziemniewicz
Wiceprezes, Sekretarz: Beata Ostrowska
Członkowie: Anna Dubiel
  Wiesław Lewandowski
  Marek Sobieraj
  Elżbieta Walczak-Klencka

 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca: Noemi Chudzik
Wiceprzewodnicząca: Bożenna Markowska
Członek: Włodzimierz Zimny
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.