KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

„Firmy z Klubu 500-Łódź na świecie”

dyskusja panelowa

X Europejskie Forum Gospodarcze, które odbyło się w łódzkim Hotelu Andel’s w dniach 16 i 17 października zgromadziło ogromną rzeszę ludzi biznesu, mediów, świata edukacji i kultury. Każdy mógł znaleźć coś godnego uwagi, interesującego ze względu na podejmowaną tematykę jak i osoby zaproszonych gości – panelistów i moderatorów. W sumie odbyły się trzydzieści dwa spotkania, które były znakomitą lekcją rozumienia nowoczesnego biznesu w szeregu aspektach, od rozważań nad etyką, poprzez prezentację najnowocześniejszych technologii aż po kulturę przemysłową firm korporacyjnych.
            Wśród istotnych dyskusji nie zabrakło także rozmowy na temat jakże istotny dla Łodzi i jej szerokiego rozwoju. Mowa tu o eksportowych zadaniach i sukcesach firm naszego miasta. W panelu skoncentrowano się na firmach skupionych wokół idei Klubu 500- Łódź.
            W sali Velour, wypełnionej po brzegi słuchaczami, spotkali się szefowie firm znanych nie tylko każdemu łodzianinowi,  każdemu Polakowi, ale rozpoznawalnych na całym świecie, nie wyłączając krajów afrykańskich i azjatyckich: Noemi Chudzik  (Chudzik i  Wspólnicy Radcowie Prawni), prof. dr hab. Adam Mariański (Mariański Group), Ignacy Petecki (PPHU Petecki), Jacek Pękala (Fortech Sp.), Marek Sobieraj  (Lumildes Polska S.A.),  Józef Szmich (Delia Cosmetics S. z o.o.). Gospodarzem spotkania był Sylwester Szymalak, prezes Klubu 500- Łódź  będący zarazem prezesem Zakładów Chemicznych Organika S.A. a poprowadził je Przemysław Andrzejczak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
            Każdy z panelistów podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z działalnością eksportową, która generuje sukcesy finansowe, wizerunkowe zarówno dla firm jak i dla regionu, a w rezultacie, dla całego kraju. Ten aspekt szczególnie mocno i emocjonalnie podkreślał Ignacy Petecki.
            Mówiono też o aspektach prawnych związanych z poszukiwaniem nowych rynków światowych dla eksportu naszych produktów, o płynących  z tych relacji korzyściach i zagrożeniach. Szczególnie interesujące były tu uwagi Noemi Chudzik, która między innymi podzieliła się swoim odkryciem krajów afrykańskich jako ciekawego obszaru dla współpracy, obszaru dotychczas nie docenianego, bo  jeszcze ciągle mało znanego.
            Jak się okazuje, ogromnie ważnym kontekstem współpracy z partnerami zagranicznymi  i wyznacznikiem sukcesu w tym zakresie jest znajomość specyfiki kulturowej regionu, z którym przychodzi naszym przedsiębiorcom współpracować. Często jakże ważne jest delegowanie kompetencji na osoby znające nie tylko specyfikę branży ale zwyczaje kontrahentów, także na poziomie kontaktów o charakterze kuluarowym. Szczególnie podkreślali  to Jacek Pękala i Józef Szmich.
            Nie brakło też rozważań systemowych, także na temat korzyści i zagrożeń płynących z ewentualnego wejścia Polski do strefy euro. Jedynie Marek Sobieraj wyraził wątpliwość w tej materii widząc korzyści ekonomiczne płynące z pozostania przy narodowej walucie. Pozostali paneliści zdecydowanie określili strefę euro jako wieloaspektowo korzystną dla polskiej gospodarki i dla miejsca naszego kraju na arenie międzynarodowego biznesu. Choćby ze względu na uproszczenie procedur związanych z eksportem.
          Nie brakło też odniesień do współpracy z podmiotami państwowymi. Wszyscy goście podkreślali, że niestety, państwo nie wypracowało żadnych form wspierania polskiego biznesu w relacjach z partnerami zagranicznymi, a ostatnio ta tendencja zdaje się pogłębiać. Profesor Adam Mariański zwrócił uwagę na trudności polskiego biznesu wynikające z rozbudowanych aktów prawnych, braku klarowności przepisów, także podatkowych. Ignacy Petecki wspomniał także o częstych, cyklicznych kontrolach skarbowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do dezorganizacji codziennej pracy prowadzonych przez niego przedsiębiorstw.
            Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że łódzkie firmy świetnie radząc sobie na polu działalności eksportowej, budując w Europie i na świecie polską markę, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego  kraju oczekują wsparcia ze strony podmiotów państwowych na poziomie prawnym, organizacyjnym i dyplomatycznym. Przy takim wsparciu korzyści płynące i dla firm i dla kraju - z pewnością by się zwielokrotniły.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.