KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

„LORIS 2030” Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału w spotkaniach w ramach konsultacji społecznych w projekcie - Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”

Celem spotkań jest zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia RSI 2030 poprzez włączenie do prac głównych podmiotów życia gospodarczego, takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie inne podmioty zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu.

Cykl spotkań będzie obejmował poszczególne podregiony: · Podregion centralny – Brzeziny/ Pabianice/ Zgierz · Podregion zachodni – Sieradz/ Poddębice/ Zduńska Wola · Podregion wschodni – Bełchatów/ Piotrków Trybunalski/ Radomsko · Podregion północny – Skierniewice/ Łowicz/ Łęczyca · Łódź

Podczas spotkań prezentowana i dyskutowana będzie wstępna wersja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Zależy nam bardzo na Państwa aktywnym uczestnictwie w procesie współtworzenia założeń do powstającego dokumentu. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu ostateczna wersja Strategii będzie stanowiła odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb, konkretnych celów, preferencji i hierarchii wartości społeczności województwa łódzkiego.
  

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2013r. o godz. 9.00 w dużej sali konferencyjnej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Dubois 114/116.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.