KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Akademia dialogu

"Akademia dialogu"- ogólnopolski projekt edukacyjny

Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu 500 poświęcone zostało społecznej odpowiedzialności biznesu CSR. Firmy CSRinfo oraz Orange Polska przeprowadziły szkolenie w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Akademia dialogu". Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie dialogu z interesariuszami.
Prelegenci:
Ewa Szul-Skjoeldkrona - Konsultant CSRinfo
Monika Kulik - Ekspert ds. CSR Orange Polska

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.