KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Dołącz do najlepszych

VIII edycja Certyfikacji Menedżerów

Kim jest menedżer? Na czym polega jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? Jakie są jego zadania? Przede wszystkim kojarzony jest z realizacją procesu zarządzania, czyli  – planowaniem i podejmowaniem decyzji oraz z organizacją pracy. Dobry menedżer powinien być także tym, który przewodzi zespołowi, motywuje go do realizacji nowych wyzwań a także. dokonuje kontroli, której podstawowym celem nie jest wyciąganie konsekwencji z popełnionych błędów, lecz formułowanie wniosków i wdrażanie działań naprawczych.

Aby skutecznie pełnić rolę menedżera i być dla firmy filarem procesu zarządczego trzeba legitymować się nie tylko stosownym wykształceniem czy doświadczeniem, ale trzeba posiadać zespół cech, które składają się na osobowość decyzyjną, przywódczą i niejednokrotnie – charyzmatyczną.

Stowarzyszenie Klub 500 – Łódź oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej po raz ósmy dokonają wyboru najlepszych, najskuteczniejszych łódzkich menedżerów roku jako organizatorzy Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego. Oba podmioty są w najwyższym stopniu uprawnione do ferowania tych ocen.
Klub 500 – Łódź jest bowiem autonomicznym Stowarzyszeniem zrzeszającym Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm i Instytucji mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zrzesza więc grono wybitnych menedżerów, którzy odnieśli realne sukcesy w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej natomiast kształci studentów na licznych kierunkach studiów przygotowujących do pełnienia roli menedżera. Jest zatem matecznikiem profesjonalnych kadr menedżerskich.

Oto cele, które określili organizatorzy procesu Certyfikacji Menedżerów:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku kadr menedżerskich;
  • promocja profesjonalnych menedżerów;
  • opracowanie bazy danych wykwalifikowanych menedżerów, jako źródła obiektywnej informacji dla gospodarki;
  • inspirowanie postaw proaktywnych;
  • kreowanie wizerunku województwa łódzkiego, jako ośrodka gospodarczego z zasobami ludzkimi w postaci osób zdolnych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych.
Certyfikacja przeprowadzana jest na  trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym. Udział w jej procesie jest dobrowolny.

Kandydat przechodzi wieloetapowy proces oceny. Składa się nań: rozwiązanie testu wiedzy lub case study (w zależności od poziomu, na który aplikował, samoocenę kompetencji menedżerskich, a także umiejętne przedstawienie swojej sylwetki i ścieżki kariery zawodowej w trakcie rozmowy kompetencyjnej z członkami Kapituły, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenie Klub 500-Łódź, Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz które posiadają Certyfikat Menedżera Województwa Łódzkiego na poziomie strategicznym. W tegorocznej edycji pracom Kapituły przewodzi pan Marek Sobieraj, Prezes Zarządu Lumileds Poland S.A. w Pabianicach.

W ramach przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycji programu, do Księgi wpisanych jest 170 menedżerów, wśród których jest 57 pań. 

Uzyskanie certyfikatu jest czynnikiem budującym prestiż menedżera oraz zarządzanej przez niego firmy i wiąże się z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”. Jest to wyraz uznania wiedzy i kompetencji osób kierujących przedsiębiorstwami i organizacjami bez względu na ich wykształcenie formalne. Certyfikacja to także wskazanie nagrodzonym dalszej drogi rozwoju zawodowego zgodnie z koncepcją Lifelong Learning.

Czekamy zatem na Państwa zgłoszenia zgodnie z harmonogramem:
1 – 14 lutego 2018 (23:59) rejestracja zgłoszeń Kandydatów
1 marca 2018
godz. 18:00
ocena wiedzy (testy wiedzy wielokrotnego wyboru, case study) - etap ten odbędzie się na terenie Politechniki Łódzkiej Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Piotrkowska 266, sala oz2
21 lutego - 28 lutego 2018 (23:59) samoocena kompetencji, mocne/słabe strony
5 – 28 marca 2018 autoprezentacje Kandydatów oraz rozmowy kompetencyjne
4 kwietnia 2018 zakończenie VIII edycji procesu Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego - podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatów
10 kwietnia 2018 ogłoszenie wyników VIII edycji procesu Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego
26 kwietnia 2018 18:00
uroczyste wręczenie Certyfikatów podczas VIII Gali Certyfikacji Menedżerów
Sala Widowiskowa
Politechniki Łódzkiej
al. Politechniki 3a, 90-532 Łódź

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza
(pobierz http://www.certyfikacjamenedzerow.pl/Zgloszenia/54/),
który należy odesłać na adresy certyfikacjamenedzerow@gmail.com oraz info@certyfikacjamenedzerow.pl 
wpisując w tytule maila Zgłoszenie CM 2018.

Kontakt:
                                                      

Asystent Certyfikacji Menedżerów             
Magdalena Wróbel-Lachowska                  
602 135 747                                                  
info@certyfikacjamenedzerow.pl

Rzecznik Prasowy PŁ                                              
Ewa Chojnacka                                                       
42 631 20 09                                                 
ewa.chojnacka@p.lodz.pl                           

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.