KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie

W imieniu Zarządu klubu 500-Łódź serdecznie zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w VI Europejskim Forum Gospodarczym, którego jesteśmy partnerem w dniu 13-14 listopada 2013 w Andel's Hotel Łódź ul. Ogrodowa 17

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie (EFG) jest inicjatywą cykliczną, corocznie organizowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Główny cel EFG

zdynamizowanie współpracy pomiędzy podmiotami życia gospodarczego dla wykorzystania potencjału rozwojowego regionu łódzkiego.

Cele szczegółowe EFG
 

  • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z zakresu gospodarki, obejmujących aktualną sytuację oraz trendy, ze szczególnym uwzględnieniem branż strategicznych regionu
  • nawiązanie trwałej i efektywnej współpracy między podmiotami sfery gospodarczej
  • pobudzenie ducha przedsiębiorczości
Kontakt

www.forum.lodzkie.pl

Departament ds. Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź


tel.: +48 42 291 98 40
fax.: +48 42 291 98 41
forum@lodzkie.pl


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Beata MICHALSKA-DOMINIAK
tel.: +48 42 291 98 44
beata.dominiak@lodzkie.pl

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.