KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Faktoring jako element budowania przewagi konkurencyjnej

Wykład na temat faktoringu1 Piotr Mikulski (BANK PEKAO) rozpoczął pytaniem skierowanym do słuchaczy:


Co dzisiaj jest dla Państwa najtrudniejsze w prowadzeniu biznesu?

Niestabilność prawa. Chodzi o prawo gospodarcze, prawo podatkowe...”

„Wszyscy chcą nam pomagać, a tak naprawdę nam przeszkadzają.”
„Wydłużone terminy płatności i ściąganie ich.”

Ostania z wymienionych kwestii może  znaleźć rozwiązanie właśnie w faktoringu. Bo faktycznie, z pewnością zdarza się presja ze strony kontrahentów, by wydłużać terminy płatności. Czasami jest to w ogóle warunek  dokonania transakcji.  Kłopot pojawia się zwłaszcza wówczas, gdy  kontrahent jest nowy, nie znamy go i nie wiemy, jak płaci.

Wielu przedsiębiorców na spotkaniach mówi o tym, że problemem jest duża konkurencja. Konkurencja, która głównie opiera się na tym, by zawalczyć ceną. Często bardzo dobrze skapitalizowane firmy, albo takie, które mają duże zaplecze, są w stanie dawać długie terminy i po niższej cenie.  

Chciałbym Państwu powiedzieć, w jaki sposób podnieść swoją konkurencyjność na rynku korzystając z faktoringu.  

Problemy z weryfikacją nowego klienta stanowią zawsze dylemat. Z jednej strony mamy możliwość potencjalnej sprzedaży, ale z drugiej strony, sprzedaż jest dopiero wówczas zrealizowana, kiedy pieniądze do nas wpłyną. Bo wystawiona faktura to jest obowiązek zapłaty VAT-u, podatku dochodowego. Wchodzenie w transakcję bez zbadania nowego kontrahenta pod kontem tego, czy jest w stanie nam zapłacić, jest wysokim ryzykiem i powinno być ubezpieczone.  

Musimy pogodzić nasze interesy z interesami dostawców i odbiorców.  

Ostatnio obserwujemy, że około 20% decyzji kredytowych banków to decyzje negatywne. Natomiast przy faktoringu jest inaczej. Wprawdzie także analizujemy zdolność kredytową naszego klienta, ale dla nas najważniejsze jest to, komu klient sprzedaje i jak ci kontrahenci się zachowują, jeśli chodzi o dyscyplinę płatniczą w przeszłości. Ponieważ przyszłości  nie jesteśmy w stanie przewidzieć, musimy zabezpieczyć się ubezpieczeniem.  

Przy faktoringu możemy zaoferować maksymalny koszt na poziomie  0,5%. Można to wykorzystać przy negocjacjach z kontrahentem. Mając bowiem pieniądze od banku wcześniej, mogą Państwo wynegocjować rabat nawet 1,5%. Kontrahenci coraz częściej naciskają na wydłużenie terminu płatności. I nie zawsze gotowi są za to zapłacić. Ale spotkałem się z takimi branżami, że przy wydłużeniu płatności (dłuższym niż 30 dni) marża była o 4% wyższa. Zatem, wiedząc, że ma się zaplecze kapitałowe w postaci faktoringu, można negocjować zkontrahentami.  

Oczywiście, to Państwo decydują, których kontrahentów nam przekazują. Powinni to być jednak kontrahenci, którzy mają termin płatności na co najmniej 30 dni. Bo tylko wówczas ma to sens ekonomiczny.

Faktoring tak naprawdę spełnia trzy funkcje:
  1. 1. państwo wystawiając fakturę z odroczonym terminem płatności otrzymujecie od nas wartość  faktury. Zazwyczaj jest to około 90% - 95% a czasami zdarza się także i 100%. W naszej ocenie najważniejsza jest bowiem wierzytelność niepieniężna w postaci dostarczenia towaru czy wykonania usługi potwierdzona dokumentem (protokołem dostawy czy protokołem odbioru), 

  1. 2. kolejna funkcja to weryfikacja nowych kontrahentów, znacznie bardziej wiarygodna niż weryfikacja przeprowadzona przez towarzystwa ubezpieczeniowe, 

  1. 3. trzecia funkcja to ubezpieczenie, które przy tej okazji oferujemy, bądź obsługujemy ubezpieczenie zawarte wcześniej przez klienta z towarzystwem ubezpieczeniowym na zasadzie umowy trójstronnej. Wówczas my, czyli bank pilnujemy wszystkich terminów i wpłat.

Czym rożni się faktoring od kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego poza tym, że przyznawalność jest wyższa? Otóż, my tak naprawdę opieramy się na Państwa należności. Dajecie nam określony portfel kontrahentów, my widzimy ile do tych kontrahentów w okresie ostatniego roku Państwo sprzedali  i widzimy, jakie jest saldo należności. Jeśli funkcjonują dobrze i szacujemy ich jako dobrych kontrahentów i jesteśmy w stanie te zobowiązania finansować.  

Jeśli dany kontrahent rozpędza się z Państwem w ramach sprzedaży, albo przedłużyli Państwo  termin płatności i saldo należności urosło, nam jest bardzo łatwo podnieść limit faktoringowy. Bo dla nas podstawowym zabezpieczeniem są właśnie te należności.    

Przykładowo - jeśli mamy umowę na milion złotych, w ramach umowy dali nam Państwo półtora miliona należności, to my sami zadamy pytanie, co zrobić z tym pół milionem „na górce”?  Czy życzą sobie Państwo, żeby ten limit podnieść? Inicjatywa wypływa tu  z naszej strony, ponieważ te wszystkie pieniądze przechodzą przez nasze konta 

            Faktoring poprzez przyśpieszenie spływu gotówki powoduje poprawę płynności finansowej i generuje te możliwości, o których wspomniałem mówiąc o marketingu. Mają Państwo po prostu pieniądze wcześniej. Jeśli wystawiają Państwo fakturę   i wrzucicie ją nam do systemu (zakładam, że zrobicie to do godziny 13.00) tego samego dnia powinniście mieć z naszej strony zaliczkę. Chyba, że jest jakieś spiętrzenie spraw typu – koniec kwartału, kiedy to duże korporacje zasypują nas wnioskami, może to potrwać maksymalnie jeden dzień roboczy. W regulaminie widnieje zapis o dwóch dniach roboczych, ale to tylko taka asekuracja na wypadek jakichś nieprzewidzianych katastrof jak choćby awaria systemu.

1 Faktoring – wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelnościprzedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

 
 
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.