KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Finanse - Nauka - Biznes

Michael / Ström Dom Maklerski

To firma specjalizująca się w obszarach rynku kapitałowego. Wśród ofert kierowanych do klientów znajdują się usługi bankowości inwestycyjnej dla firm, obrót na rynku wtórnym obligacjami korporacyjnymi, skarbowymi oraz certyfikatami inwestycyjnymi. Firma prowadzi ewidencje, rozliczenia i rejestry papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla Spółek. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu aktywami.

 

Wyższa Szkoła Bankowa

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Znajdują się aż w 11 miastach. Jednym z założeń uczelni jest, aby było „możliwe łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym”.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jest to instytucja świadcząca swoim biznesowym klientom takie usługi, jak przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój firmy, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, czy udzielaniepożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Więcej na temat oferty wszystkich trzech podmiotów dowiedzą się Państwo w materiale filmowym:

https://www.youtube.com/watch?v=hr8a_j4Nzcs

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.