KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Globalne i efektywne rozwiązania w ramach TFI

Gościem Klubu 500-Łódź był Grzegorz Miedzik, specjalista w zakresie sprzedaży, szkoleń i rozwoju sieci dystrybucyjnych Allianz Polska.

Od 1999 roku jest związany z branżą inwestycyjną, gdzie zdobył ogromne doświadczenie pracując na rzecz takich podmiotów, jak - CAIB Financial Advisors, CA IB TFI, BPH TFI, PKO BP TFI, BALTIC CAPITAL TFI, Aviva Investors Poland TFI. 

O skomplikowanych zjawiskach z zakresu inwestowania, odpowiedzialności finansowej i zagospodarowania ryzyka  mówi w sposób niezwykle interesujący i świadczący o głębokiej znajomości poruszanej tematyki. Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania (także na naszej stronie FB).

Jak inwestować, żeby się opłaciło? Jak się ubezpieczyć, by nie przepadło? Wyjaśniają specjaliści.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtUbBGClTXo

 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.