KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

III Regaty Przedsiębiorców – Żagle Biznesu

Klub 500 – Łódź oraz Największe Organizacje Biznesowe Regionu w dniu 11 września 2021r. organizują już III Regaty Przedsiębiorców – Żagle Biznesu – imprezę o charakterze integrującym lokalne środowisko biznesowe oraz żeglarskie.

Regaty odbywają się na Zalewie Mrożyczka w Głownie. W zależności od ilości zgłoszonych załóg odbędzie się 3-5 biegów kwalifikacyjnych oraz 2 biegi finałowe. Jachty typu Omega na potrzeby Regat użycza Yacht Club - ZHP Głowno.
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w Regatach członków naszego Klubu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli weźmiecie Państwo udział w tej imprezie.
 
Wydarzenia rozpoczyna się od Regat najmłodszych na jednostkach typu Kadet. Najmłodsi będą mieli zapewnione gry i zabawy oraz podchody pod okiem Harcerzy z ZHP Głowno, tak aby Ci trochę starsi mogli oddać się rywalizacji.
Impreza ma charakter pikniku rodzinnego. Podczas całego wydarzenia będą serwowane posiłki i napoje dla uczestników i kibiców w akompaniamencie szant i pieśni żeglarskich.
 
Wieczorem zapraszamy na Koncert Gościa specjalnego.


Szczegóły i Rejestracja www.zaglebiznesu.pl

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.