KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Jubilat czyli kilka słów o firmie WITKO

W styczniu członkowie Klubu 500-Łodź gościli w progach firmy WITKO, która, jak czytamy na stronie „Od 30 lat zajmuje się kompleksowym wyposażeniem laboratoriów. Oferuje najnowszą aparaturę, sprzęt, technologię, serwis i doradztwo”.
Firma zatrudnia obecnie około sześćdziesięciu osób, w tym dziewięciu doktorów i bierze udział w bardzo wielu konferencjach. Kadra naukowa jest niezbędna, jako że oferta firmy jest wysoko specjalistyczna – składa się na nią wyposażenie laboratoriów w sprzęt i odczynniki. Również projektowanie wszelkiego typu laboratoriów, od mebli po wszelkiego typu instalacje.

Od 2004 roku WITKO podjęło współpracę z międzynarodową grupą Lab Logistics Group będąc jej jedynym polskim udziałowcem. Dzięki tej współpracy firma może w znacznym stopniu optymalizować łańcuch dostaw.

WITKO to przedsiębiorstwo wielokrotnie nagradzane. Uzyskało szereg medali i odznaczeń (Skrzydła Biznesu, Gepard Biznesu, Gazela Biznesu itd.), uczestniczy w rozmaitych targach, współpracuje z uczelniami wyższymi (np. z Wydziałem Chemii, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej). 

Firma wspiera również wiele inicjatyw nie związanych ściśle z biznesem, jednak mających wpływ na jakość życia społeczności miasta.  Przykładem mogą być  programy Lions Club Łódź, w tym projekt profilaktycznych badań lekarskich, których adresatami są podopieczni łódzkich domów dziecka.

Ponadto  WITKO jest mecenasem sztuki, o czym świadczy ostatnio wydana płyta  GROHMAN ORCHESTRA &KRZYSZTOF HERDZIN – „Klasyka polskiej rozrywki”.

Państwo Małgorzata i Sławomir Witkowscy, stanowiący Zarząd WITKO piszą na łamach jubileuszowego periodyku:  „Patrzymy odważnie w przyszłość. (...) Z wysoko podniesioną głową idziemy po więcej”  czego media Klubu 500-Łodź i wszyscy członkowie Stowarzyszenia życzą na kolejne trzydzieści lat... i kolejne.

W siedzibie firmy WITKO członkowie Klubu 500-Łódź wysłuchali wykładu pt. „Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw”, który przygotował dr Paweł Kopczyński – pracownik naukowy na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Niebawem przedstawimy Państwu resume tego wystąpienia.

 
 
 
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.