KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Kongres Wojsko Polskie szansą dla przedsiębiorczości

Celem Kongresu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o możliwościach współpracy wojska z przedsiębiorcami, jak również przedstawienie aspektów działań Wojska Polskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Wydarzenie adresowane jest do środowiska biznesu, samorządowego, studentów , nauczycieli i uczniów. Jest to pierwszy tego rodzaju Kongres organizowany w Łodzi.  

Organizatorem w/w przedsięwzięcia jest Komitet Organizacyjny Kongresu w skład , którego wchodzą:
-prof. Marian Wilk –Rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi;
- Mirosław Barburski - Dyrektor ds. Targów i Wystaw – Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
- Andrzej Matliński - Prezes Zarządu Fundacji Surei No Mon
- Mirosław Golis Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Patronat Honorowy nad Kongresem objęli:
Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Województwa Łódzkiego
Jesteśmy w trakcie uzgadniania kolejnych, ważnych patronatów.

Na Kongres przyjadą specjaliści od zaopatrzenia Wojska Polskiego ze wszystkich jednostek wojskowych, które się zaopatrzeniem zajmują. Planują oni spotkania na stoiskach wystawców i podczas paneli dyskusyjnych z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z Siłami Zbrojnymi.
Wystawa Wojskowa zaprezentuje jakie są oczekiwania Wojska Polskiego względem dostawców.
 
Wstępny program Kongresu:
W pierwszym dniu planujemy oficjalne otwarcie Kongresu – „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości” oraz towarzyszącym Kongresowi Targów Logistycznych oraz spotkania plenarne na temat:

 • Nowe formy służby szansą dla młodzieży, wyzwaniem dla pracodawców;
 • Misje pokojowe - doświadczenia logistyczne – wpływ na stosunki międzynarodowe;
 • Możliwości współpracy z jednostkami Wojska Polskiego, Przetargi, zamówienia z wolnej ręki – zasady udziału sektora cywilnego, kontakty.
W drugim dniu Kongresu planowane są specjalistyczne panele dla przedsiębiorców:
 • Zaopatrzenie mundurowe;
 • Zaopatrzenie w żywność;
 • Zaopatrzenie w paliwa i smary;
 • Usługi remontowo-budowlane.
 
Dzięki panelom przedsiębiorcy będą mogli poznać precyzyjne przepisy prawa przetargowego, warunki uczestnictwa oraz informacje o możliwości współpracy ze specjalistycznymi jednostkami Wojska Polskiego w ramach poszczególnych branż. Daje to ogromną szansę na zintensyfikowanie współpracy przedsiębiorców z naszego regionu w ramach zaopatrzenia Wojska Polskiego. Dzięki wiedzy przekazanej na Kongresie organizatorzy mają nadzieję osiągnąć następujące cele:

 • Promocja nowych form służby wojskowej;
 • Wzrost efektywności przedsiębiorców na rynku zaopatrzenia wojskowego;
 • Rozwój przedsiębiorców polskich poprzez współpracę z służbami zaopatrzenia Wojska Polskiego
 • Lepsza obsługa jednostek wojskowych poprzez zwiększoną konkurencję i lepszy wybór ofert;
 
Kongres – „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości” to okazja promocji Polski jako środowiska przychylnego przedsiębiorczości, kreatywnie wspierającego przedsiębiorców w ramach różnorodnych działań edukacyjnych oraz organizacyjnych
.

Termin: 7-8 maja 2013

Miejsce: Centrum Konferencyjno Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich
w Łodzi przy ul. Politechniki 4 

Zapisy : www.kwatermistrzostwo.com -  do 15 marca zapisy są bezpłatne 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.