KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

ŁÓDŹ ZNA ANGIELSKI - Wielki Test Języka Angielskiego

Akcja objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i opieką merytoryczną wydawnictwa Macmillan Education. Organizatorem lokalnym jest British Centre Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambrige English Language Assesment.

Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi. Opiekę medialną nad Wielkim Testem Języka Angielskiego objęli TVP 3 , Radio ESKA, Dziennik Łódzki i łódzkie portale internetowe. Akcja ma również swoich ABASADORÓW: łódzkiego podróżnika i reportera Tomasza Grzywaczewskiego oraz Dominikę Gawędę, wokalistkę popularnego zespołu łódzkiego Blue Cafe. Informacje podstawowe: 9 czerwca 2013, cała Polska napisze Wielki Test Języka Angielskiego i w ten sposób po raz drugi udowodni, że zna angielski. W wydarzeniu mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli. Wielki Test Języka Angielskiego organizowany w niedzielę promuje alternatywną formę spędzenie wolnego czasu całą rodziną. Polacy napiszą test wielokrotnego wyboru. Uczestnicy od lat 13 napiszą test, który określi ich poziom na skali CEFR. Dzieci w wieku szkoły podstawowej napiszą test sprawdzający ich obecne podstawowe umiejętności językowe. Organizując Wielki Test Języka Angielskiego chcemy: - umożliwić Polakom nieodpłatne sprawdzenie swoich kompetencji językowych, - uczulić Polaków na konieczność zaznajomienia się z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, - promować konieczność ustawicznego kształcenia językowego, - w przybliżeniu stwierdzić, na jakim poziomie zaawansowania Polacy znają angielski, - przedstawić opinii publicznej uśrednione przybliżone wyniki poszczególnych miast Polski oraz dla całego kraju.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.