KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Łódź – De Yang, podpisanie listu intencyjnego o współpracy

W Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się w piątek, 17 listopada, spotkanie Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (będącej członkiem Klubu 500 – Łódź) z delegacją chińskiego miasta De Yang.

Łódź reprezentował prezes ŁARR - Przemysław Andrzejak, natomiast na czele chińskiej delegacji stanął wiceprezydent De Yang  -  He Li.  Delegację powitano w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, który (jak zauważył prezes ŁARR), jest  ambasadorem współpracy naszego regionu z Chinami, widzi w niej bowiem  ogromny, realny  potencjał dla rozwoju łódzkiej przedsiębiorczości. Gości powitano także w imieniu Pani Prezydent – Hanny Zdanowskiej.

Sześć lat temu takie porozumienie podpisywaliśmy z miastem Czengdu. – mówił
P. Andrzejak -  Owocem tej współpracy miało być  uruchomienie pociągu eksportowego pomiędzy naszymi miastami. Pamiętam, że wówczas wszyscy tu u nas uznali, że to przedsięwzięcie nie będzie możliwe. Tymczasem od trzech lat ten pociąg  jeździ tworząc swoisty most gospodarczy pomiędzy wielkim rynkiem Chin a rynkiem  Europy.

Mam nadzieję –
zwrócił się do wiceprezydenta miasta De Yangże to dzisiejsze porozumienie zaowocuje podobnie udanymi przedsięwzięciami w ramach naszej współpracy.

Pan He Li w swoim wystąpieniu powiedział między innymi:

Znam Łódź dzięki doświadczeniom związanym z organizacją pociągu eksportowego i bardzo wasze miasto lubię. Dzięki temu pociągowi znacznie zmniejszyły się odległości pomiędzy nami.   Przemierzył on odległość pomiędzy miastami ponad tysiąc razy. I ten tysiąc, to nie tylko liczba; za nią kryje się praca wielu przedsiębiorców i ich wzajemnie prowadzone interesy.

He Li  przedstawił także po krótce miasto, które reprezentuje,  co zostało zilustrowane krótkim filmem. De Yang jest usytuowane w północnej części regionu Seczuan. Jest ogromne, zajmuje bowiem powierzchnię prawie 6000 kilometrów kwadratowych (dla porównania – Łódź ma  293,25 km²) i liczy około czterech  milionów mieszkańców. Jest  jednym z dziewięciu głównych miast swojego regionu.

De Yang przyciąga przedsiębiorców  inwestycjami typu logistycznego, takimi jak przemysł magazynowy, przemysł transportowy, przemysł informatyczny, logistyka łańcucha chłodniczego, przemysł przetwórstwa dystrybucyjnego, przemysł opakowaniowy.

Przedstawiciele kilku wybranych firm działających w ramach tych inwestycji zaprezentowało charakter  swojej działalności oraz zachęciło polskich, a szczególnie łódzkich przedsiębiorców do nawiązywania z nimi współpracy. Są bardzo otwarci i zapewniają, że zrobią wszystko, by współpraca układała się jak najkorzystniej dla wszystkich jej stron.

Kluczowym momentem spotkania było podpisanie listu intencyjnego inicjującego współpracę przedsiębiorców regionu łódzkiego i miasta De Yang. Sygnatariuszami porozumienia byli – Przemysław Andrzejak, prezes zarządu  Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz He Li, wiceprezydent miasta De Yang.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.