KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Nagroda Klubu 500- Łódź za najlepszą pracę magisterską

Ostatnie miesiące roku to czas, kiedy wyższe uczelnie zasilają nasze szeregi absolwentami rozmaitych wydziałów, kierunków i specjalności.

Od dwóch lat uroczyste wręczenie dyplomów odbywa się w nowym anturażu, według tradycji, która przybyła do nas zza oceanu i wydaje się zadomawiać. Młodzi magistrzy występują w togach i biretach. Swoje dyplomy, listy gratulacyjne i medale odbierają w obecności bliskich, którzy ze łzami wzruszenia w oczach uczestniczą w podsumowaniu ich pierwszego tak ważnego etapu w życiu. Wśród nagród są także te, przyznawane za szczególne osiągnięcia. Kapituły tych nagród wywodzą się z rozmaitych środowisk, także biznesowych.

Taką nagrodę od czternastu już lat przyznaje Klub 500-Łódź, wyróżniając nią autorów najlepszych prac magisterskich napisanych w danym roku akademickim na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej lub Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Warunkiem jest, by praca podejmowała zagadnienia biznesowe.


Tegoroczna nagroda przeznaczona dla absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ, została wręczona 25 listopada, podczas uroczystej Gali Absolwenta. Nagrodę wręczyła Bożena Ziemniewicz, wiceprezes zarządu Klubu 500-Łódź.

Autorką nagrodzonej pracy zatytułowanej „Neuromarketingowe narzędzia
a manipulacja opakowaniem produktu w branży kosmetycznej” jest mgr Gabriela Klimecka. Nagroda jest wręczana nie tylko w formie dokumentu potwierdzającego wartość pracy, ale ma także wymiar finansowy; laureatka otrzymała również równowartość tysiąca  euro, co jest z pewnością dla młodego człowieka dodatkową satysfakcją.

Oczywiście, niezwykle ważną rolę w powstawaniu każdej pracy magisterskiej odgrywa jej promotor będący przewodnikiem studenta po świecie nauki, wsparciem w realizacji tak ważnego zadania. Dlatego prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, promotor pracy, także został uhonorowany wyróżnieniem Kapituły Klubu 500-Łódź.

Podczas swojego wystąpienia Bożenia Ziemniewicz nie tylko zaprosiła absolwentów do przyszłej współpracy, ale też zwróciła uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt dzielności Klubu 500-Łódź. Otóż jest to prowadzony wspólnie z Politechniką Łódzką projekt pod nazwą „Certyfikacja Menedżerów”. Menedżerowie o różnym stopniu wtajemniczenia mogą ubiegać się o certyfikaty na trzech różnych poziomach zaawansowania: podstawowym, operacyjnym i strategicznym.

Pierwszym, podstawowym celem certyfikacji jest „troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego”. Studenci wprawdzie nie bywają szefami rozbudowanych przedsiębiorstw, ale i oni mogą ubiegać się o certyfikację jako osoby działające w najróżniejszych przestrzeniach życia społecznego. Sprawdzają się znakomicie w akcjach związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w pracach na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, w organizacjach wydarzeń prozdrowotnych, w pracy w organizacjach studenckich i wielu innych, gdzie zarządzanie zespołem w realizacji zadań jest doskonałą okazją do zdobywania pierwszych szlifów menedżerskich. Ich zadanie jest o tyle trudne, że oparte na wolontariacie, zarówno z ich strony, jak i ze strony ludzi współpracujących w projektach, nie zaś na zależności opartych na narzędziach wynikających z Kodeksu Pracy.

Certyfikat uzyskany w procesie Certyfikacji Menedżerów jest znakomitą rekomendacją dla każdego młodego człowieka wkraczającego na drogę zawodowej kariery.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.