KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W PRAKTYCE - MENTOR

1 stycznia 2019 weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Obowiązek założenia PPK spoczywa na wszystkich podmiotach zatrudniających co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym ztytułów umów wymienionych w ustawie o PPK. Co to oznacza w praktyce dla pracodawców oraz pracowników wyjaśnia ekspert ds. programów emerytalnych ikapitałowych - Adrian Troczyński, przedstawiciel firmy MENTOR S.A. (należącej do Klubu 500-Łódź).

Zamiast wstępu

         Są dwa skróty, które kojarzą się z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. My te skróty wzbogaciliśmy dodatkowymi treściami:
Przewiduj Profesjonalnie
Planuj Praktycznie
Korzystaj  Efektywnie

To zachęta do korzystania z naszej oferty, jako że świadczymy usługi kompleksowe,  
w zakresie planów kapitałowych oraz programów emerytalnych.  

Nasze biuro zostało zawiązane na blisko rok przed momentem, kiedy ustawa weszła w życie. Wówczas nasz zarząd uznał, że najwyższa pora, by tym obszarem się zainteresować i zaopiekować się naszymi klientami, by nie zostali z tym wyzwaniem sami. Zależało nam także na tym, by  wyjść z ofertą także do nowych przedsiębiorców.  

Ważne jest bowiem, by wybór był obciążony jak najmniejszym ryzykiem, by nie był to wybór zły. 

           Moje wystąpienie będzie dotyczyło szczególnie tych spośród Państwa, którzy prowadzą jako pracodawcy firmy zatrudniające między 50 a 250 osób lub reprezentujące zarządy instytucji publicznych. Obowiązek ustawowy zacznie Państwa dotyczyć od 1 stycznia 2020 roku1. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych ww. obowiązek powstanie z dniem 1 stycznia 2021 r. Chociaż to nie znaczy jeszcze, że już tego konkretnego dnia powstanie konieczność  dokonania wyboru oferenta, z którym firma podpisze umowę. Ale oznacza, że od tego dnia będą Państwo musieli oficjalnie się tym tematem zająć. A my chcemy Państwu w tym pomóc.

PPK – co oznacza w praktyce?

Czemu powstało PPK? Nadrzędnym celem jest zbudowanie przez pracowników oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Przy czym warto sobie jedną rzecz uświadomić – mówimy o planie kapitałowym, oszczędnościowym, który jest ograniczony czasowo. Ponieważ oszczędzamy do momentu przekroczenia 60 roku życia. I możemy przedłużyć do 70 roku życia, o ile nadal pracujemy. A kiedy zaczniemy pobierać środki, które odłożymy, w proporcjach, jakie są rozpisane w ustawie, to wówczas będziemy mogli mówić o regularnej dziesięcioletniej wypłacie tych pieniędzy. Po dziesięciu latach to źródełko wyschnie.  

Ustawa już w tym roku była raz znowelizowana, przygotowywane są kolejne nowelizacje (jedna z nich może jeszcze jesienią), w związku z czym reguły, które są tam zapisane – będą się zmieniały. Planowane jest np. rozważenie, by wypłaty rozciągnięte były na cały nasz okres życia.  

Mówimy tu o pieniądzach, które są wpłacane z dwóch źródeł – od pracownika i od pracodawcy. Jeżeli pracownik zechce wejść do PPK, pracodawca musi swoją część dołożyć. Dla pracownika jest to 2% jego wynagrodzenia brutto, pracodawca dokłada 1,5%. I to są  limity podstawowe. Są obliczone od brutto pensji pracownika, ale odciągane będą od netto. Przy pensji 4 tysiące brutto – pracodawca wpłaca do PPK 60 zł., pracownik – 80 zł. oraz podatek od 60 zł. czyli 11 zł. Czyli składka od pracownika wynosi 91 zł. (mniej na rękę) a inwestowane będzie 140 zł. (60 +80). 

Tych funduszy będzie osiem, w zależności od tego, w jakim wieku jest pracownik. Ale w ramach jednej firmy. Jej wyboru dokonują Państwo jako pracodawca w porozumieniu ze stroną związkową, a jeśli nie ma związków – z wybraną reprezentacją załogi.  

Te osiem funduszy jest tak skonstruowanych, że zmieniają swój kształt co osiem lat. Przy szacunku, że życie zawodowe będzie trwało 40 lat, one będą się zmieniać co 5 lat. Będzie się zmieniał kształt portfeli inwestycyjnych, o czym tak naprawdę będzie decydował pesel pracownika przystępującego do PPK. Dwa razy do roku pracownik ma prawo do bezpłatnej zmiany sposobu inwestowania, czyli na przykład większy procent wkładu zechce przelać w obligacje, albo - przeciwnie – w inwestycje.  

Wpłacane sumy  mogą być rozszerzone o kwoty dodatkowe, ale na razie jeszcze nikt otym nie myśli. Póki co pracownik koncentruje się na tym, że będzie miał mniejszą pensję,  pracodawca dołoży iwiększość tych środków będzie zainwestowana. A z jakimi wynikami – to pokaże rynek. 

Konkretne działania

Do przewidzenia są tu trzy etapy:

  • wybór oferty
  • podpisanie umowy  o zarządzanie z wybraną instytucją zarządzającą
  • podpisanie umowy o prowadzenie. 

W przypadku przedsiębiorców, którzy wchodzą w program od 1 stycznia 2020 roku, umowa o zarządzanie będzie musiała być podpisana najpóźniej 24 kwietnia 2020 roku. Oczywiście, można to zrobić wcześniej, ale to oznaczać będzie, że wcześniej obie strony zaczną dokonywać wpłat do PPK. Umowa o prowadzenie będzie musiała być wówczas podpisana do 11 maja, co oznacza, że wynagrodzenie wypłacane za miesiąc maj będzie już obciążone wpłatami do PPK. Zatem trzeba będzie zaplanować budżety. 

Jaki jest przewidywany procent przystępowalności? W tej chwili trudno powiedzieć. Nie mamy  danych rynkowych. Myślę, że w grudniu, styczniu będziemy już wiedzieli, jaka jest ta partycypacja.  

       Możemy przypuszczać, że pierwsze miesiące będą nieco nerwowe. Bo część osób wejdzie do PPK, część zapomni przystąpić... dlatego dopiero po dwóch, trzech miesiącach będą to realne dane, które będzie można ocenić.

1 firmy poniżej 50 pracowników - od 1 lipca 2020 roku; do pół kolejna grupa przedsiębiorców; na końcu - mikro przedsiębiorcy i sektor finansów publicznych

Ciąg dalszy...

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.