KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W PRAKTYCE - MENTOR cz. 2

Z kim podpisać umowę?

Wyboru ofert będą mogli Państwo dokonać korzystając z portalu PPK. Tam można znaleźć wykaz wszystkich tych instytucji. Było ich dziewiętnaście, od kilku tygodni pojawiła się dwudziesta.  

     Firmy te można podzielić na kategorie (nie stosujmy tego podziału, a jedynie hasłowo: z udziałem skarbu państwa, niezależne prywatne, międzynarodowe marki itp.) Wśród nich: 

 • państwowe (Poczytylion
 • niezależne, prywatne (Esaliens, Skarbiec, Investors)
 • przedstawiciele różnych sektorów

- sektor ubezpieczeniowy (Aviva, Axa, PZU, Allianz, Compensa)
- sektor bankowy (PEKAO, PKObp, PNB Paribas, Millenium, Santander) 
- sektor związany z emeryturami (Aegon, Generali, Investment,  Nationale Nederlanen, BPS, PFR) 

To jest wybór, którego pracodawca dokonuje na starcie. Ale ma prawo do zmiany przy zastrzeżeniu, że umowa z nową instytucją będzie wchodziła w życie płynnie, bez jednego dnia przerwy.  

To, co my chcemy zrobić dla Państwa, to spośród tych ofert pomóc wyselekcjonować tę jedną jedyną, z którą podpiszecie umowę o zarządzanie.   

Listę uczestników wysyłają Państwo do tej wybranej instytucji, dotyczy ona tych, którzy już w pierwszym miesiącu, czyli w maju będą mieli pierwsze wpłaty do PPK.  

Na Państwa barkach, jako pracodawcach  będzie spoczywało prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem w firmie PPK. To jest zapisane w ustawie. 

Kontrole

Pracodawca będzie podlegał kontroli PFR (Polski Fudusz Rozwoju). PIP jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli. ZUS natomiast  będzie weryfikował, jako że posiada dane o tym, ile osób jest uPaństwa oskładkowanych. A wpłaty do PPK będą wpływały od wszystkich form wynagrodzenia, które są oskładkowane. Różne premie, nagrody...  

Od osób 55+ będą Państwo zbierali deklaracje, że chcą być w PPK, a od osób w przedziale 18 -55 deklaracje o rezygnacji. Z tym, że tych dokumentów nie dołączmy do akt osobowych pracownika.  

PIP będzie kontrolował, czy nie było nakłaniania do rezygnacji z PPK. To jest jeden z podstawowych powodów do nałożenia kary zgodnie z ustawą. Nawet informacja skierowana do pracowników podkreślająca fakt, że w wyniku przystąpienia do PPK obniży się nieco pensja, jest ryzykowne. I przed tym wyraźnie przestrzegamy, jako że może być to uznane za  zakamuflowaną formę zniechęcenia. Nie zalecamy też rozdawania osobnego formularza orezygnacji. Pakiet dokumentów będących załącznikami do ustawy – tak. Osobny,  dotyczący rezygnacji – nie.  

Kontrola może się  także interesowała przebiegiem wyboru instytucji zarządzającej. Co było powodem jej wyboru, jakie kryteria były brane pod uwagę podczas dokonywania tego wyboru? Czy związki, bądź wybrana reprezentacja pracowników mieli okazję się wypowiedzieć w tej sprawie w czasie przewidzianym przez ustawę?

W czym będziemy pomocni?

Jak możemy Państwa zabezpieczyć? 

 • pomożemy w dokonaniu wyboru oferty spośród firm zarządzających, 
 • pomożemy także w przygotowaniu komunikacji dla załogi,
 • zorganizujemy spotkania i  szkolenia dla przedstawicieli Państwa firmy,
 • dostarczymy materiały poglądowe,
 • po wyborze oferenta będziemy pomagać w negocjacji umów,
 • dostosowujemy firmę do wdrożenia PPK,
 • wszelkie kroki, które będą Państwo podejmować, będziemy wspólnie protokołowali; każdy etap będzie miał swój odrębny protokół.
 •  
 
 
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.