KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy Mieczysława Zynera, który przez wiele lat współtworzył Klub 500-Łodź. Jako doświadczony przedsiębiorca był wzorem
i mistrzem dla wielu z nas. Przede wszystkim jednak zapamiętamy Go jako sprawdzonego Przyjaciela i Kolegę, łodzianina, który zawsze z dumą podkreślał swój związek z naszym miastem.

Przez dwadzieścia cztery lata stał na czele jednego z symbolicznych miejsc Łodzi – Grand Hotelu, sprawując funkcję dyrektora tego historycznego obiektu.

Był nie tylko przedsiębiorcą, lecz także członkiem Związku Literatów Polskich,
a literatura, poezja była Jego wielką pasją.


Człowiek Wielkiego Formatu – Mieczysław Zyner.

Żegnamy Cię – Przyjacielu

Klub 500-Łodź


 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.