KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Projekt Strefa RozwoYOU

Spotkanie Klubu 26 września 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Klubu 500 oraz firma HRP Group zaprosili członków klubu na spotkanie w  Sali Lustrzanej wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, podczas którego między innymi omówiono temat „Możliwości dofinansowania działań rozwojowych skierowanych do obecnych i przyszłych pracowników”. Zagadnienie to zreferował Konrad Jaszczyński - specjalista ds. projektów EFS.
 
Rzecz dotyczy niezwykle istotnej inicjatywy pn. Projekt „Strefa RozwoYOU” mającej na celu wsparcie finansowe procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również, zgodnie z potrzebami -  całkowitą zmianę kwalifikacji. Szczególny nacisk położono na zdobywanie nowych umiejętności, zwłaszcza językowych i komputerowych, które coraz bardziej liczą się na współczesnym rynku pracy. Z tym, że rodzaj szkoleń, ich merytoryczna zawartość, dobór tematyki i kształtowanych umiejętności pozostaje w gestii starającego się o dofinansowanie pracodawcy, który – jak zakładają projektodawcy – najlepiej orientuje się w edukacyjnych potrzebach swojego przedsiębiorstwa. Oprócz szkoleń przewidziano także możliwość organizacji doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla przyszłych pracowników. Celem wsparcia jest podniesienie konkurencyjności firm regionu łódzkiego.
 
W Łódzkiem wprowadzono w tym celu innowacyjne narzędzie płatnicze zwane  bonem rozwojowym. Jeden bon przedstawia wartość sześćdziesięciu złotych przy czym dofinansowanie na jednego pracownika może opiewać na sumę sześciu tysięcy złotych, a wysokość dofinansowania szkolenia pozostawać ma na poziome 80%.  Pełna wartość projektu to 27 milionów złotych, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wśród operatorów bonów szkoleniowych, czyli podmiotów nimi dysponujących, do których wnioski winni kierować przedsiębiorcy organizujący szkolenia jest oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna a także konsorcjum z Polską Izbą Firm Szkoleniowych i Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową.

 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.