KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

SEMINARIUM BOLOŃSKIE „ROLA PRACODAWCÓW W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW”

Seminarium organizowane przy współpracy z Politechniką Łódzką i Klubem 500 - Łódź Łódź, 11 grudnia 2013 r. Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 aula, I piętro

Rejestracja poprzez stronę www.ekspercibolonscy.org.pl do wyczerpania limitu miejsc lub do 4 grudnia 2013 r.

Celem seminarium jest:

   dialog pomiędzy przedstawicielami uczelni i świata pozaakademickiego 
   (przemysłu, biznesu, otoczenia uczelni) podnoszący świadomość obydwu stron 
   co do znaczenia i możliwych form współpracy w celu przygotowania oferty
   dydaktycznej uczelni rozwijającej kompetencje absolwentów oczekiwane przez
    przyszłych pracodawców,
  
    zaprezentowanie bieżących reform/zmian w europejskim i polskim szkolnictwie  
    wyższym,
  
    przedstawienie wyników badań opisujących oczekiwania pracodawców 
    względem pracowników,
  
    przedyskutowanie oczekiwanych i możliwych do realizacji rozwiązań w zakresie
    praktycznego profilu kształcenia oraz praktyk studenckich.

Seminarium jest adresowane do:

   pracodawców, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, którym
   zależy na odpowiednim kształceniu studentów – przyszłych pracowników firmy,

   pracowników działów HR,

   przedstawicieli firm rekrutacyjnych i agencji doradztwa personalnego,

   przedstawicieli urzędów związanych z rynkiem pracy, w tym z Wojewódzkich
   Urzędów Pracy,

   przedstawicieli izb pracodawców, izb gospodarczych, związków pracodawców i
   przedsiębiorców,

   pracowników akademickich biur karier i innych pracowników uczelni
   zainteresowanych tematyką seminarium.


PROGRAM

09:15 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10
Powitanie uczestników
prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej
prof. Sławomir Wiak, prorektor ds. edukacji Politechniki Łódzkiej
Sylwester Szymalak, prezes Klubu 500 - Łódź
dr inż. Dorota Piotrowska, ekspertka bolońska, Politechnika Łódzka

10:10 – 11:10
Przemiany w szkolnictwie wyższym w Polsce i Europie wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji
dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, ekspert boloński, Politechnika Łódzka
Dyskusja

11:10 – 11:30
Przerwa

11:30 – 13:15
Dyskusja panelowa I: Kompetencje pożądane przez pracodawców
prowadzenie i moderacja dyskusji – dr inż. Dorota Piotrowska

Wyniki badań rynku pracy prowadzone w Polsce i Europie
Monika Domańska, ekspertka bolońska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Opinie pracodawców:
Andrzej Moszura, ekspert gospodarczy, były prezes Philips Lighting Poland

Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes Ides Doradztwo Personalne

Barbara Matyaszek-Szarek, prezes Heuresis, członek zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców

Daniel Marciniak, Prototype International Project Manager, Faurecia Automotive Polska

13:15 – 14:00
Obiad

14:00 – 15:15
Dyskusja panelowa II: Profil praktyczny studiów i praktyki - zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia
prowadzenie i moderacja dyskusji – dr inż. Dorota Piotrowska

Punkt widzenia uczelni: doc. dr inż. Marek Sekieta, Politechnika Łódzka

Punkt widzenia pracodawców:
Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor zarządzająca Infosys BPO Poland

Marek Gagis, Supply Chain Manager, Corning Cables System Polska

Monika Rybińska-Gawinowska, kierownik Działu Rozwoju Procesów i Technologii, ABB Polska

15:15 – 15:30
Podsumowanie i zakończenie seminarium
dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka, ekspertka bolońska

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.