KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 10.06.2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500-Łódź uprzejmie zaprasza na spotkanie Klubowe - piknik rodzinny, który odbędzie się 10.06.2017 w Żywym Skansenie - Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach

Będzie to czas odpoczynku dla Członków Klubu i ich rodzin, a także okazja do integracji podczas zabaw plenerowych.
Rozległy teren Skansenu zapewnia wiele atrakcji dla gości w różnym wieku.
Nasze spotkanie przebiegać będzie według następującego harmonogramu:
od 12:00 do 12:45 Rejestracja uczestników w recepcji Skansenu (prosimy o punktualność),
13:00 - 14:00 Lunch w dworku,
15:00 - 17:00 Program z animacjami dla dzieci,
17:00 - 19:00 Ognisko /plac za dworkiem/

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.