KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 17 marca 2022r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500-Łódź, z inicjatywy naszego członka Pani Ilony Gąsieniec - z-cy Dyrektora Oddziału Mentor Łódź, z którym nasz Klub współpracuje od kilku lat uprzejmie zapraszam na spotkanie.

Wydarzenie będzie poświęcone tematowi:

„Wpływ wojny na ryzyko prowadzenia biznesu w Polsce dotyczące ryzyk finansowych: ryzyka polityczne, moratorium płatnicze a umowy ubezpieczenia należności: minimum dokumentowe, analiza kontraktów handlowych, fraudy”.

Spotkanie odbędzie się 17 marca br. o godz. 17.00 w sali Lustrzanej wydziału Organizacji i Zarządzania, przy ul. Piotrkowskiej 266.
 
Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na tradycyjny koktajl.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.