KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 18 października 2023r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź, z inicjatywy naszego członka Pana Dariusza Lipnickiego właściciela Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dariusz Lipnicki uprzejmie zapraszam na spotkanie z TFI Allianz Polska S.A.

Spotkanie poświęcone będzie tematowi:

„Globalne i efektywne rozwiązania w ramach TFI Allianz na tle dynamicznie zmieniającego się rynku kapitałowego w połączeniu z prostą sukcesją majątkową

Spotkanie odbędzie się 18 października 2023 roku o godz. 17.00
przy ulicy Gdańskiej 130, III piętro (Stara Drukarnia) siedziba firmy Loftmill..
      
 
Po spotkaniu  zapraszam na koktajl.  

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.