KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 21.05.2020r.

Spotkanie Członków Klubu 500-Łódź w dniu 21 maja w formie zdalnej

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500-Łódź oraz firmy Siemens uprzejmie zapraszamy na spotkanie w konwencji telekonferencji w dniu 21 maja 2020 roku o 17:00 w formie zdalnej.  
 

 Sesja w formie webinarium rozpoczynającego prezentację tematu:  Efektywne modele biznesowe w zarządzaniu kosztami energii” poświęcona będzie na ogólnym przedstawieniu zagadnień:

- wpływ zmian i nowych regulacji na rynku energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, wdrożenie dodatkowych opłat mocowych.

- wyzwania związane z implementacją własnych źródeł zasilania i utrzymaniem kontroli nad gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa.

- kompleksowe podejście do inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystanie synergii i skali dostępnych obecnie technologii.

- inwestycje z gwarancją uzyskania efektu, skorelowanie wynagrodzenia z uzyskiwanymi oszczędnościami.

- modele finansowania modernizacji i przedsięwzięć efektywnościowych bez angażowania środków własnych przeznaczanych na inwestycje.

 

Czas prezentacji ok. 30 minut.

Udział w tym webinarium możliwy będzie poprzez wykorzystanie przesłanego przez firmę linka do logowania.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.