KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 22 czerwca 2021r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 –Łódź oraz naszego Członka Tomasza Piotra Sidewicza uprzejmie zapraszam na spotkanie, które poświęcone będzie tematowi:

„Rozpoznawanie kłamania w trakcie negocjacji”

Pan Tomasz Piotr Sidewicz jest zawodowym negocjatorem. Specjalizuje się w trudnej komunikacji interpersonalnej, wpływie społecznym (manipulacje), rozpoznawaniu kłamania oraz negocjacjach w konflikcie interesów.

Po prelekcji zabiorą głos przedstawicielki Polska Press Sp. z o.o., Pani Kamila Łuczyńska oraz Pani Małgorzata Słupianek, które zaprezentują animację wideo pod tytułem:

„Prasa to już nie papier, czyli o multimedialnej rewolucji mediów drukowanych”

Spotkanie  odbędzie  się 22 czerwca br. o godz. 17:00 w  Sali Lustrzanej oz1 w budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 266. Istnieje możliwość wjazdu na parking.

Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na tradycyjny koktajl.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.