KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 22 kwietnia 2021r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź uprzejmie zapraszam na zdalne spotkanie Klubu.

Temat spotkania:

Nawigowanie firmą w trudny czas –konieczność, ryzyko, szansa, satysfakcja”.

 
W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie związane z aktualną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną w kraju z uwzględnieniem zagadnień:
-perspektywy osłabienia tempa wzrostu gospodarczego na lata 2021/2022
-czy warto inwestować i brać kredyty w aktualnej sytuacji pandemicznej
-czy i na jakie branże najmocniej wpłyną pieniądze z Funduszu Odbudowy i czy możliwy jest boom w polskiej gospodarce
-dlaczego polskiej gospodarce pandemia najmniej zaszkodziła ze wszystkich krajów UE
-czy należy oczekiwać podwyżki stóp procentowych w bieżącym roku?


Z wyrazami szacunku,
Sylwester J. Szymalak
Prezes Klubu 500 –Łódź

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.