KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 25.10.2018r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500-Łódź uprzejmie zapraszam na spotkanie Klubowe w dniu 25 października 2018r.

poświęcone będzie tematowi:
 

Czynniki wpływające na akceptowalność ryzyka przez zakłady ubezpieczeń”.


Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jakie podstawowe  regulacje prawne – przepisy, normy obowiązują każdego posiadacza nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.  Jak zarządzać ryzykiem, aby zminimalizować ewentualne straty i nie narazić się na odmowę wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń.
 


Spotkanie odbędzie się 25 października br. o godz. 17:00 w Sali oz2 w budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 266.
/Istnieje możliwość wjazdu na parking/.Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na tradycyjny koktajl.
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.