KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 25 maja 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500–Łódź oraz BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej przy współpracy z Izbą Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają na majowe spotkanie.

Tematyka spotkania:

Ochrona i zapobieganie cyberatakom i wyciekom informacji

Sesję poprowadzą:

  • komisarz Tomasz Pawlicki, przedstawiciel Biura Do Walki z Cyberprzestępczością, Wydział Rozpoznania Komendy Głównej Policji w Warszawie
  • dyrektor Tomasz Szatkowski, przedstawiciel Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2017 o godz. 16.00 w Sali Lustrzanej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 266.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.