KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 26 września 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Klubu 500 – Łódź oraz firma HRP Group zapraszają na wrześniowe spotkanie.

Tematyka:

  • Możliwości dofinansowania działań rozwojowych skierowanych do obecnych i przyszłych pracowników
  • Dofinansowanie UE dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowania

Spotkanie poprowadzą:
Pan Konrad Jaszczyński – Specjalista ds. projektów EFS
Pani Kamila Kujawa – Specjalista ds. projektów EFRR

Spotkanie odbędzie się 26 września 2017r. o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 266.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.