KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 28 września 2016r.

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500-Łódź uprzejmie zaprasza na pierwsze po wakacjach spotkanie Klubowe - które odbędzie się 28.09.2016 w Sali Lustrzanej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej przy ulicy Piotrkowskiej 266

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź oraz Banku Ochrony Środowiska, bankowego lidera w finasowaniu przedsięwzięć ekologicznych w Polsce uprzejmie zapraszam na spotkanie poświęcone następującym tematom:
1. „Polska i świat – perspektywy gospodarcze i rynkowe”
2. BOŚ Bank – w systemie wsparcia inwestycji proekologicznych w perspektywie 2014-2020
 
Sesję poprowadzą:
Pan Łukasz Tarnawa – Główny Ekonomista Banku,
Pani Anna Żyła – Główny Ekolog Banku,
Pani Małgorzata Kowalczuk – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Finansowania.
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.