KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 7 marca 2018r

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź oraz firma Superior Investment Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają na spotkanie poświęcone zagadnieniu:

„Analiza i wycena biznesu w praktyce, koszt kapitału przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analiza ryzyk inwestycyjnych różnych instrumentów finansowych”.

Sesję poprowadzi Pan Marcin Ślawski – doświadczony doradca, konsultant, wieloletni menedżer w instytucjach finansowych, absolwent: Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi, kursów i szkoleń dla Kandydatów na Doradców Inwestycyjnych oraz kilku studiów podyplomowych w tym m.in: "Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe" oraz "Rynek Nieruchomości".
Od wielu lat specjalizuje się w tematyce inwestycyjnej zarówno w odniesieniu do majątku prywatnego, jak również biznesu.

Spotkanie odbędzie się 07 marca br. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 266.

 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.