KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 7 paździenrika 2014r

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź uprzejmie zaprasza na interaktywne spotkanie Klubu 500, przygotowane specjalne z myślą o Członkach naszego Klubu. Spotkanie odbędzie się 7 października br. o godz. 16.00 w Auli Minor w zabytkowej willi J. Richter

Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić własne propozycje dotyczące aktywności Klubu i swojej w Nim roli. Będzie również przestrzeń do rozmowy na temat możliwości współtworzenia Klubu oraz oczekiwań związanych z przynależnością do Niego. Dzięki temu każdy uczestnik będzie miał okazję poznać potrzeby i oczekiwania swoich koleżanek i kolegów. Taka formuła spotkania umożliwi także poszerzenie kontaktów biznesowych.
 
       Spotkanie zostanie poprowadzone przez Członków naszego Klubu, Panią Olgę Wilińską i Pana Jeremiasza Gorzędowskiego z firmy IMPRO, przy wykorzystaniu Ich umiejętności trenerskich i coachingowych.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.