KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 7 października 2015r.

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź zaprasza na październikowe spotkanie klubowe.

Spotkanie będzie poświęcone tematowi:

Prawa i obowiązki konsumentów w świetle obowiązujących przepisów prawa”, który przedstawi Pani Małgorzata Jankowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się 07 października br. o godz. 16.00 w Auli Minor znajdującej się w zabytkowej willi J. Richtera w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 10/12.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.