KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Klubu 8 października 2013 r.

1.Perspektywy gospodarcze dla Polski na tle sytuacji gospodarki światowej. 2.Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej jako element ograniczenia ryzyka ekonomicznego w firmie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź,  z inicjatywy członka naszego Klubu Pana Krzysztofa Dróżdża – Makroregionalnego Dyrektora ds. MŚP w Łodzi Banku Zachodniego WBK SA, uprzejmie zapraszam na  spotkanie.

Osobami prowadzącymi będą: Pan Piotr Bielski – Starszy Ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych oraz Pan Maciej Błęcki – Dyrektor Sprzedaży w Departamencie Usług Skarbu Banku Zachodniego WBK SA.
 
Spotkanie odbędzie się 08 października br. o godz. 16.00 w Auli Minor znajdującej się w zabytkowej willi  J. Richtera w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 10/12.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.