KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Spotkanie Noworoczne oraz wręczenie Certyfikatów Menedżera

Zarząd Stowarzyszenia Klub 500 Łódź oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej zapraszają członków Klubu na uroczyste wręczenie Certyfikatów Menedżera podczas spotkania Noworocznego 15 stycznia 2014 r. o godz. 18.00

Uroczystość będzie miała miejsce w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy Al. Politechniki 3a.

W programie przewidziana jest część artystyczna.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.