KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

XVI Europejskie Forum Gospodarcze

XVI Europejskie Forum Gospodarcze, które w czerwcu odbyło się w Łodzi było spotkaniem, przedsiębiorców, którzy mogli spotkać się twarzą w twarz, wymienić doświadczenia, poglądy, opowiedzieć o zagrożeniach, podzielić się wątpliwościami i wspólnie poszukać rozwiązań. Wśród licznych paneli uwagę zwróciło spotkanie pt. „Przełamywanie granic. Budowanie relacji H2H dla przyszłości biznesu”. Pod tym tytułem kryła się gorąca dyskusja na tematy związane ze zmianą pokoleniową w firmach, wzajemnymi oczekiwaniami młodego pokolenia pracowników i  pracodawców. Rozmawiano o depresji, wypaleniu zawodowym i różnicach kulturowych wynikających z konieczności współpracy z przedstawicielami innych, często odległych zakątków globu.

Relację z tego interesującego spotkania, którego współtwórcą było Stowarzyszenie Klubu 500-Łódź znajdą Państwo pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=DuwPK_aXtoU

 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.