KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

ZIELONA STRONA GOSPODARKI -Szkolenie

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 31 stycznia -3 lutego 2014 r. organizuje bezpłatne szkolenie w ramach projektu ZIELONA STRONA GOSPODARKI.

Szkolenie skierowane jest do pracowników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży odnawialnych źródeł energii z terenu województwa łódzkiego.

termin szkolenia: 31 stycznia-3 lutego 2014 r.
Temat szkolenia: KOLEKTORY SŁONECZNE
Czas trwania: 32 godziny
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Tuwima 22/26
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
 
Szkolenie KOLEKTORY SŁONECZNE składa się z dwudniowej części teoretycznej (Charakterystyka techniczna urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej, sposoby wymiarowania instalacji, Sposoby wymiarowania instalacji, Podstawy pozyskiwania oraz przetwarzania promieniowania słonecznego, Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń  energetyki słonecznej), jednodniowej części praktycznej (Przedstawienie zastosowania kolektorów słonecznych, najnowsze rozwiązania techniczne - Wykorzystania instalacji solarnych do systemów grzania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, hotelowych oraz użyteczności publicznej; projektowanie komputerowe, aspekty formalno – prawne, Wyliczenia) oraz jednodniowej części ekonomicznej (Omówienie zmian, które wprowadza nowa ustawa o OZE oraz możliwość otrzymania środków finansowych na wykonanie przedsięwzięć, Aspekty ekologiczne stosowania instalacji słonecznych, Analiza kosztów i zysków inwestycji, aspekty ekologiczne stosowania instalacji  słonecznych, możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia).

Chętnych prosimy o kontakt z Panią Joanną Więcławską e-mail: j.wieclawska@zsg-oze.pl Tel. 695 965 870

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.