KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zaproszenie Warsztaty ESO dla przemysłu

W imieniu Pana Jacka Skwierczyńskiego - z-cy Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach.

Data spotkania: 22 stycznia 2013 r.
Miejsce: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18 Godzina: 9.00 - 14.30
Rejestracja: do dnia 20 grudnia 2012 r. 
www.eso-indystry.pta.edu.pl
W związku z projektami realizowanymi przez ESA, Agencja otwarta jest na współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami naukowymi reprezentujących szeroką gamę specjalności.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.