KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 maja 2014

Dnia 27 maja 2014 r. o godz. 17.00 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 266, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Klub 500- Łódź.

W wyniku tajnego głosowania wybrano Zarząd Stowarzyszenia Klub 500-Łódź
na kolejną 2 letnią kadencję , który ukonstytuował się  następująco:

  • Pan Sylwester Szymalak – Prezes,
  • Pan Zbigniew Kausa – Wiceprezes,
  • Pani Ewa  Mielczarek – Sekretarz,
  • Pani Elżbieta Walczak-Klencką –  Członek Zarządu,
  • Pani Bożena Ziemniewicz –  Członek Zarządu,
  • Pan Tadeusz Dardas – Członek Zarządu,
  • Pan Stanisław  Łęski –  Członek Zarządu.

Wybrano także  w  trybie  tajnym  3 członków Komisji Rewizyjnej w osobach:
  • Pan Andrzej Rajchert – Przewodniczący
  • Pani Bożenna Markowska – Wiceprzewodnicząca,
  • Pani Anna Podkulińska – Członek.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.