KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

BANK PEKAO S.A. Region Centralny w Łodzi

Dyrektor:

Dane kontaktowe:

Adres:Strykowska 5, 91-402 Łódź
www:www.pekao.com.pl

Opis firmy:

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie.
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek. Polityka zrównoważonego rozwoju umocniła pozycję Pekao SA jako Banku najbardziej stabilnego pod względem efektywności w polskim sektorze bankowym. Wzmocniliśmy naszą pozycję lidera w bankowości korporacyjnej poprzez zdolność do dostarczania unikalnych, najwyższej jakości rozwiązań.

Na realne potrzeby mamy konkretne rozwiązania

Społeczną odpowiedzialność traktujemy jako trwałą zasadę postępowania, którą kierujemy się budując swoje relacje z otoczeniem.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.