KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Biegły Rewident : Bożenna Markowska

Dane kontaktowe:

Opis:

  • Badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych według wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych
  • Prospekty emisyjne
  • Przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów polskich na inne wymogi np. : MSSF, US GAAP, standardy niemieckie
  • Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji
  • Due Dilligence finansowe
  • Badanie planów połączeń, planów podziałów oraz planów przekształceń spółek prawa handlowego
  • Audyt wewnętrzny

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.