KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Elżbieta Walczak-Klencka

Dane kontaktowe:

Tel.:+48 601 316 748
E-mail:elzbieta.walczak@api.pl

Opis:

Jeden z Członków założycieli Stowarzyszenia Klub 500-Łódź w 1994 roku.
Wieloletni pracownik bankowości na kierowniczych stanowiskach.
Sekretarz Klubu 500-Łódź w latach 1994 – 2008
Członek Zarządu Klubu 500-Łódź od 2008 roku

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.