KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Funds For Future Ewa Florczyk

Właściciel: Ewa Florczyk

Dane kontaktowe:

Adres:Borowieckiego 2/7, 92-444 Łódź
www:www.fundsforfuture.pl

Opis firmy:

Pozyskujemy dla firm finansowanie publiczne:

  • dotacje,
  • unijne niskooprocentowane pożyczki na rozwój i kapitał obrotowy (możliwość sfinansowania m.in. maszyn, urządzeń, pojazdów, prac budowlanych i wykończeniowych, zakupu lokali użytkowych, oprogramowania, surowców itp.)
  • pożyczki z możliwością częściowego umorzenia na inwestycje związane z ochroną środowiska (m.in. instalacje fotowoltaiczne, termomodernizacje budynków, wymianę ogrzewania, farmy fotowoltaiczne itp.).

  • Prowadzimy i rozliczamy projekty unijne.

    Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie w obszarze zarządzania unijnym budżetem dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz udzielania, kontroli i rozliczania dotacji.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.