KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o

Prezes: Danuta Kozłowska

Dane kontaktowe:

Adres:Jaracza 19, 90-261 Łódź
www:www.gbuglobal.com.pl

Opis firmy:

GBU GLOBAL Sp. z o.o. jest renomowanym brokerem ubezpieczeniowym działającym na rynku od 15 lat. Doskonalimy naszą wiedzę, aby w sposób profesjonalny obsługiwać naszych partnerów.
Naszym partnerom służymy doradztwem i pomocą w każdej sytuacji związanej z ubezpieczeniami. Dzisiejszy rynek wymaga rozwiązań indywidualnych dla poszczególnych klientów, dlatego też naszym celem jest "szycie na miarę" programów ubezpieczeniowych dla naszych partnerów zawierających niekonwencjonalne rozwiązania w ubezpieczeniach dla różnych branż. Przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń na życie dla pracowników i zarządów firm oraz kompleksowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin. Opracowujemy również programy ubezpieczeń na zasadzie elitarności dedykowane wyłącznie pracownikom i zarządom danej firmy.
Do dyspozycji naszych partnerów stawiamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów gotowy znaleźć i dostosować rozwiązania do potrzeb klienta.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.