KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

HRP GROUP Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Konrad Jaszczyński

Dane kontaktowe:

Adres:Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
Tel.:42 207 22 00
E-mail:biuro@hrpgroup.com.pl
www:hrpgroup.com.pl

Opis firmy:

HRP – Łódź Pomysłów Szkolenia. Coaching. E-learning HRP od 2004 roku nieprzerwanie pomaga firmom i pracownikom rosnąć w siłę. Dostarczamy inspiracji. Łączymy strategię, szkolenia i technologię, tworząc unikatowe rozwiązania rozwojowe. Zdobywamy finansowanie zewnętrzne na rozwój organizacji. Dbamy o rozwój społeczności lokalnej inicjując projekty o charakterze edukacyjnym i wspieramy przedsiębiorczość. Nasze osiągnięcia to: • Regularne publikacje naszych ekspertów w czasopismach branżowych z zakresu HR • Ponad 100 partnerów biznesowych i instytucjonalnych • Lider Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim • II miejsce w kategorii „Liderzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” według liczby projektów” • III miejsce w kategorii „Liderzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” według wartości pozyskanej dotacji • 1 mln pozyskanego wsparcia w ramach KFS w 2015 roku.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.