KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Hydro Extrusion Poland sp. z o.o.

Dyrektor : Łukasz Winiarek

Dane kontaktowe:

Adres:Graniczna 64/66, 93-428 Łódź
E-mail:reception.lodz@hydro.com
www:www.hydro.com

Opis firmy:

    Grupa Hydro to globalny dostawca aluminium oraz w pełni zintegrowana firma, zatrudniająca 35 000 pracowników w 40 krajach na wszystkich kontynentach, dysponująca lokalną wiedzą techniczną, światowym zasięgiem i niezrównanymi możliwościami w zakresie badań i rozwoju.
    Lokalnie Hydro Extrusion Poland sp. z o.o. posiada zakłady produkujące rozwiązania z aluminium w Chrzanowie, Łodzi i Trzciance. Oferujemy rozwiązania dla klientów z wielu branż takich jak motoryzacja, budownictwo i konstrukcje.
    Zakład w Łodzi, który przystąpił do Klubu 500 zajmuje się produkcja części z aluminium do branży motoryzacyjnej będąc dostawcą takich klientów jak BMW, Volvo, Mercedes-Benz czy Suzuki. Zatrudniając w Łodzi ponad 650 osób ciągle się rozwijamy oraz inwestujemy w nowoczesne technologie jednocześnie oferując najwyższą jakość produktów. Wszystko to zgodnie z podstawowymi wartościami Hydro jakimi są Troska, Odwaga i Współpraca.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.