KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Impro

Właściciel: Jeremiasz Gorzarda vel Gorzędowski

Dane kontaktowe:

Adres:Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź
Tel.:784 059 638
E-mail:biuro@impro-coaching.pl
www:www.impro-coaching.pl

Opis firmy:

Misją IMPRO jest zwiększanie potencjału pracowników, w szczególności kadry menadżerskiej. Realizujemy to poprzez coaching i warsztaty nakierowane na rozwój osobisty i zwiększanie potencjału zespołów. Wspieramy menadżerów w efektywnym osiąganiu zamierzonych celów oraz zapewniamy im przestrzeń do rozwoju kompetencji miękkich. Pomagamy w planowaniu i wdrażaniu zmian, których celem jest podniesienie rentowności i zyskowności procesów w firmie. Inspirujemy do działania! Firma Impro to Coaching, Szkolenia i Rozwój. www.inspiringcoach.pl, www.impro-coaching.pl Olga Wilińska, Jeremiasz Gorzędowski

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.